Universal Windows Platform یا به اختصار UWP به معنای پلتفرم یکپارچه ویندوز است، یکپارچه شدن کدها و نوشتن یکبار کد و خروجی گرفتن از آن برای ویندوز و ویندوز فون از زمان ویندوز و ویندوز فون ۸٫۱ شروع شد، در پروژه یکپارچه ویندوز/فون ۸٫۱ که به WinRT نیز معروف است، هنگامی که یک راه حل ایجاد میکردیم سه پروژه ایجاد ... ادامه مطلب »